NORIU ŠVĘSTI

www.noriusvesti.lt

You are here: Kitos šventės

Kitos šventės

Motinos diena. Ką dovanoti?

El.paštas Spausdinti PDF

motinos diena

Motinos diena – dar viena nuostabi šventė, kai savo mamas galime apsupti dėmesiu ir rūpinimusi. Šią proga padovanota dovanėlę nudžiugins mamos širdelę ir pakels nuotaiką. Per šią šventę nebūtina dovanoti brangias dovanas, užtenka tiesiog parodyti dėmesį ir padovanoti gėles ar mažą dovanėlę pagamintą savomis rankomis.

Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena

El.paštas Spausdinti PDF

Vasario 16-oji - Lietuvos valstybes atkurimo diena.preview1918 m. vasario 16 d. Lietuvos taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės aktą.

Vasario 16-tosios aktas skelbia, kad Lietuvos Taryba atskiria Lietuvą nuo visų valstybinių ryšių, kada nors buvusių su kitomis tautomis. Tiesiogiai Valstybės atkūrimo akto tekstą rengė Jonas Vileišis, Petras Klimas, Mykolas Biržiška, Steponas Kairys. Pasirašė jį 20 tarybos narių, be minėtųjų keturių: kun. J. Staugaitis, St. Narutavičius, dr. J. Basanavičius, A. Smetona, kan. K. Šaulys, J. Smilgevičius, K. Bizauskas, J. Vailokaitis, Donatas Malinauskas, kun. Vl. Mironas, kun. A. Petrulis, S. Banaitis, A. Stulginskis, J. Šernas, Pr. Dovydaitis.

Dauguma jų dalyvavo 1905 m. gruodį susirinkusiame Didžiajame Vilniaus Seime, kuriame atvirai buvo svarstoma, kad Lietuvai būtų suteikta autonomija Rusijos imperijos sudėtyje. Tai buvo pirmas žingsnis nepriklausomybės link.

Vasario 16-ąją pasirašytą nepriklausomybės aktą Rusija pripažino, 1920 m. liepos 12 d. pasirašydama su atkurta Lietuva Taikos sutartį. Deja, taika truko tik iki 1940 metų. 1941 m. prasidėjus Vokietijos ir Tarybų Sąjungos karui, nepriklausomybės akto signatarų laukė liūdnas likimas – vieni iš jų nužudyti, kiti ištremti į lagerius.

Sovietinės okupacijos metais Vasario 16-oji kaip šventė buvo draudžiama minėti. Bet koks lietuvių politinės savimonės pasireiškimas grėsė sovietinės imperijos stabilumui ir griežčiausiomis priemonėmis buvo slopinamas. Pirmą kartą Vasario 16-oji buvo oficialiai paminėta 1989 metais Mokslų akademijoje vykusiame posėdyje. Vasario 16-osios aktas atkurtas 1990 m. kovo 11 d.

 LietuvosValstybesTarybosnar

Lietuvos Valstybės Tarybos nariai, Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarai.
Iš kairės į dešinę: sėdiJonas Vileišis, Jurgis Šaulys, Justinas Staugaitis, Stanislovas Narutavičius, Jonas Basanavičius, Antanas Smetona, Kazimieras Steponas Šaulys, Steponas Kairys, Jonas Smilgevičius; stovi Kazimieras Bizauskas, Jonas Vailokaitis, Donatas Malinauskas, Vladas Mironas, Mykolas Biržiška, Alfonsas Petrulis, Saliamonas Banaitis, Petras Klimas, Aleksandras Stulginskis, Jokūbas Šernas, Pranas Dovydaitis.

Vilnius, 1918 m. vasario mėn.
Fot. A. Jurašaitis